ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2539 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานเย็บผ้าสกลนคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2539 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงานเย็บผ้าสกลนคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104122.
View online Resources