ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3839 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดกำลังสุทธิของเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และกำลังสูงสุด ในเวลา 30 นาที ของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3839 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดกำลังสุทธิของเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และกำลังสูงสุด ในเวลา 30 นาที ของการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า สำหรับรถยนต์นั่งและรถบรรทุก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107992.
View online Resources