ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมของเครื่องวิทยุคมนาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การกำหนดหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคมของเครื่องวิทยุคมนาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/264154.
View online Resources