พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 218 วรรคหนึ่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39752.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล