ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556056.
View online Resources