พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ไนท้องที่ตำบนทุ่งคา อำเพอเมืองชุมพร และไนท้องที่ตำบลด่านสวี อำเพอสวี จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1943). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าอ่าวทุ่งคา และป่าอ่าวสวี ไนท้องที่ตำบนทุ่งคา อำเพอเมืองชุมพร และไนท้องที่ตำบลด่านสวี อำเพอสวี จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช 2486. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35747.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล