พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/36342.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล