พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1978). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14909.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล