พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลที่วัง ตำบลน้ำตก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลที่วัง ตำบลน้ำตก ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลสามตำบล ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ และตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26215.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล