ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549041.
View online Resources