ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 107 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 บ้านธาตุ -สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก เป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางแยกช่วงบ้านธาตุ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 107 (พ.ศ. 2551) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดอุบลราชธานี สายที่ 1 บ้านธาตุ -สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก เป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สามแยกเข้าหมู่บ้านหนองแก และเส้นทางแยกช่วงบ้านธาตุ - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ช่วงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86688.
View online Resources