ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการในท้องที่ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/98685.
View online Resources