ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/150207.
View online Resources