พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549860.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล