กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 : อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างเสริมเศรษฐกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 : อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างเสริมเศรษฐกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/417920.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล