ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วัดเกตการาม วัดบางกุ้ง วัดพวงมาลัย วัดปากน้ำ วิหารวัดแม่น้ำ วัดบางพลับ วัดตรีจินดาวัฒนาราม วัดบางกระพ้อม วัดท่าไชยศิริ วัดห้วยหลวง วัดห้วยโรงวัดเกาะศาลพระ วัดคุ้งกระถิน วัดเขาเหลือ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (วัดเกตการาม วัดบางกุ้ง วัดพวงมาลัย วัดปากน้ำ วิหารวัดแม่น้ำ วัดบางพลับ วัดตรีจินดาวัฒนาราม วัดบางกระพ้อม วัดท่าไชยศิริ วัดห้วยหลวง วัดห้วยโรงวัดเกาะศาลพระ วัดคุ้งกระถิน วัดเขาเหลือ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104680.
View online Resources