ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 23/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานทิลิโก แห่งประเทศไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 23/2538 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานทิลิโก แห่งประเทศไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/110623.
View online Resources