พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี - มายอ - ยะลา - บันนังสตา - เบตง - เขตแดนตอน ยะลา - บันนังสตา - เบตง พ.ศ. 2522

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1979). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี - มายอ - ยะลา - บันนังสตา - เบตง - เขตแดนตอน ยะลา - บันนังสตา - เบตง พ.ศ. 2522. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29792.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล