ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน [นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน [นายมูหมัดลูตฟี อุเซ็ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/598570.
View online Resources