คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 309/2550 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 309/2550 เรื่อง จำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259763.
View online Resources