บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 65/2561 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 65/2561 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/550150.
View online Resources