ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดตั้งมัสยิด [มัสยิดมิฟตาฮุลยันนะห์ (แมซา)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การจัดตั้งมัสยิด [มัสยิดมิฟตาฮุลยันนะห์ (แมซา)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269599.
View online Resources