ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่าง [นางสาวสุภาพร กำเนิดผล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่าง [นางสาวสุภาพร กำเนิดผล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595718.
View online Resources