ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/562538.
View online Resources