พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1982). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30250.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล