ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 6) (เล่มที่ 2)

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558(ฉบับที่ 6) (เล่มที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563710.
View online Resources