ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2548

ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ตารางสถิติโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/425818.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล