ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดโนนไร่ศรีมณีวรรณ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา วัดโนนไร่ศรีมณีวรรณ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245995.
View online Resources