กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 492 ร. เรื่อง ปัญหาการทำวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 492 ร. เรื่อง ปัญหาการทำวีซ่าสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605818.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล