พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฉลอง และตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ. 2542

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฉลอง และตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูป ที่ดิน พ.ศ. 2542. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34551.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล