บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75205.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล