สมุดสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ 2546 = Statistical yearbook Thailand 2003

ข้อมูลอ้างอิง
(2004). สมุดสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ 2546 = Statistical yearbook Thailand 2003. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/426106.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล