พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าดงชนีร้อง คันมาบตะลุง ในท้องที่ตำบลแสนตอ กิ่งอำเภอขานุวรลักสนบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินป่าดงชนีร้อง คันมาบตะลุง ในท้องที่ตำบลแสนตอ กิ่งอำเภอขานุวรลักสนบุรี อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35046.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล