ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2439 พาน - บ้านใหม่สันทรายงาม]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร [สายที่ 2439 พาน - บ้านใหม่สันทรายงาม]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/81538.
View online Resources