ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF ๒๕๕๘๑๐๐๑๗๒ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์เทอโรพอดกลุ่มซินแรพเทอริด (sinraptorid theropod dinosaur)]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF ๒๕๕๘๑๐๐๑๗๒ ชื่อซากดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์เทอโรพอดกลุ่มซินแรพเทอริด (sinraptorid theropod dinosaur)]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/458764.
View online Resources