พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลคลองขุด และตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลคลองขุด และตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31787.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล