ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านพันชนะ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านพันชนะ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436518.
View online Resources