ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533308.
View online Resources