พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอท่าข้าม อำเภอท่าขนอน กิ่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองพังงา กิ่งอำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่พุทธศักราช 2481

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1938). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอท่าข้าม อำเภอท่าขนอน กิ่งอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองพังงา กิ่งอำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่พุทธศักราช 2481. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/29658.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล