ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไร เกินควร จังหวัดตราด ฉบับที่ 1/2514 เรื่อง ควบคุมและ กำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ใน เขตจังหวัดตราด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1972). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดป้องกันการค้ากำไร เกินควร จังหวัดตราด ฉบับที่ 1/2514 เรื่อง ควบคุมและ กำหนดราคาสูงสุดของน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ใน เขตจังหวัดตราด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246457.
View online Resources