พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง-บางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน แขวงจรเข้บัว แขวงลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ แขวงสามเสนนอก แขวงห้วยขวาง-บางกะปิ เขตห้วยขวาง และแขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครพ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30564.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล