พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). พระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33568.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล