บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2519 (สามัญ สมัยแรก) วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1976). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2519 (สามัญ สมัยแรก) วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214088.
View online Resources