พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2513

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1970). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดโล่ห์สุทธาวาส ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2513. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/14581.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล