ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเย็บอุตสาหกรรม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเย็บอุตสาหกรรม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135492.
View online Resources