ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557755.
View online Resources