ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดสงขลา เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/111710.
View online Resources