ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หวงห้ามที่ดินบริเวณ บ่อยางอัสฟั้ลต์ไนท้องที่ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หวงห้ามที่ดินบริเวณ บ่อยางอัสฟั้ลต์ไนท้องที่ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/238790.
View online Resources