พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ปางแฟน) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 (ข่วงกอม) ตอนแจ้ซ้อน - ข่วงกอม พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1252 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 (ปางแฟน) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1287 (ข่วงกอม) ตอนแจ้ซ้อน - ข่วงกอม พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31654.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล