ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลว่า นายชาญ วงศ์เสนา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 420/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 454/2553]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง แจ้งคำสั่งศาลว่า นายชาญ วงศ์เสนา เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 420/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 454/2553]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/156523.
View online Resources